Bosnia. Tuzla Kvarc. Sand I. © trashbus, 2016
Bosnia. Tuzla Kvarc. Sand I. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Tuzla Kvarc. Sand II. © trashbus, 2016
Bosnia. Tuzla Kvarc. Sand II. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica. Barrier. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica. Barrier. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica. Swimming Pool. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica. Swimming Pool. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica. Kiosk. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica. Kiosk. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Tuzla. Stadion. © trashbus, 2016
Bosnia. Tuzla. Stadion. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Tuzla. Zgrada Vlade. © trashbus, 2016
Bosnia. Tuzla. Zgrada Vlade. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Tuzla. Shutters. © trashbus, 2016
Bosnia. Tuzla. Shutters. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Tuzla. Jalska džamija. © trashbus, 2016
Bosnia. Tuzla. Jalska džamija. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica Centar. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica Centar. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Ljepunice. Mama. © trashbus, 2016
Bosnia. Ljepunice. Mama. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Ljepunice. Family. Talk. © trashbus, 2016
Bosnia. Ljepunice. Family. Talk. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Ljepunice. Greatuncles. © trashbus, 2016
Bosnia. Ljepunice. Greatuncles. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Ljepunice. Greatuncle. © trashbus, 2016
Bosnia. Ljepunice. Greatuncle. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica. Gran. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica. Gran. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica. Clothesline. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica. Clothesline. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica. Greenhouse. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica. Greenhouse. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica. Haystack. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica. Haystack. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Lipnica. Field. © trashbus, 2016
Bosnia. Lipnica. Field. © trashbus, 2016

 

Bosnia. Ljepunice. Goats. © trashbus, 2016
Bosnia. Ljepunice. Goats. © trashbus, 2016